جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پنجاه مورد توصیه ای از موارد نصب و خرید بالابر صنعتی وهیدرولیک

     ساخت فروش و نصب هوم لیفت در اصفهان
      فروش هوم لیفت در اصفهان
۵۰نکته ازموارد لازم و توصیه ای در طراحی اولیه بالابر و آسانسور بین پله ها و بالابرنده های هیدرولیک در ساختمان
۱-ضروری است در نصب بالابر های بین پله ،ورودی دربهای طبقات ،همسطح با کف طبقات باشد و درصورت باز شدن دربها در میان پله ها باید از پنجه گیر استفاده نمود و یا پله های هم باد با درب را به ارتفاع کف اصلی افزایش داد.

۲-ابعاد چاهک  بالابر و آسانسورهای هیدرولیک بر اساس ظرفیت lifting , (بالابری)آن تعیین می شود و لذا پس از انتخاب بالابر اندازه های  شاقول شده مورد نیاز بالابر توسط شرکت فروشنده بالابر ارائه و بر اساس آن باید چاهکها ساخته شود . فقط در زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است یا در فضای میانی پله ها نصب میشود  باید شرایطی فراهم شود تا نصاب بالابروآسانسور هیدرولیک  با اندازه گیری دقیق ، نقشه های اجرائی را بر اساس شرایط موجود طراحی نماید .

۳-در داخل چاهک بالابروآسانسور هیدرولیک  هیچگونه کانال ـ لوله آب ـ  خطوط تلفن _شیلنگ های تاسیسات _لوله فاضلاب یا کابل برق نباید وجود داشته باشد .(عبور هرگونه کابل سیم لوله های روغن هیدرولیک مربوط به بالابربین پله  و  کابل های مربوط به آسانسور بین پله مجاز میباشد و مورد تایید آتش نشانی و شهرداری میباشد.

۴-دیوار چاهکهای  بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باید کاملاً صاف و از مواد غیر آتش زا و بدون هیچگونه حفره و روزنه ای باشد . دیوار چاهکها نباید گرد و غبار ساز باشدو تحمل ۲۰۰۰ نیوتون در سانتیمتر را داشه باشد بدون اینکه تغیر شکل دهد.

۵-کلیه آرماتورهای زائد موجود بر سطح دیواره بالابر، دستکهای نرده  چاهک  آسانسورهای هیدرولیک باید جمع آوری و مسطح گردد.

۶-همزمان با اجرای آرماتوربندی و بتون ریزی دیوارهای چاهک بالابر صنعتی و بالابرخانگی  و آسانسورهای هیدرولیک پیش بینی و استقرار پلیت های مربوط به نصب دربهای طبقات در چهارگوشه ورودی به چاهکها طبق نقشه اجرائی نصاب بالابر و آسانسورهای هیدرولیک اجرا گردد ، در مورد آسانسور  و بالابر های نصب شده بین دستگاه  پله الزاما طبق قوانین آتش نشانی  باید از روش رولیک  و یا جوشکاری محکم و صلب استفاده نمود .(استفاده از نرده های نصب شده صحیح نمی باشد)

۷-روش اجرای تیرآهن و یا ناودانی  درچاهکهائ بالابر و آسانسورهای هیدرولیکی که  در آنها نوار  پلیت سرتاسری  موجود است به طریقه صحبح حد اکثر با ۱متر فاصله کمرکش ها با باد بند انجام قابل تایید میباشد. .

۸-در صورت عدم اجرای لغازهای سمت درب طبقات بالابر جهت ستون باید از نبشی با حد اقل نمره۸  استفاده  شود.

۹-در چاه های که لغاز کنار دربهای طبقات اجرا شده است، نحوه استقرار استفاده از پلیت « ۱۵در۳۰ » و زیر سری از نبشی «۶ » مورد تایید  می باشد .

۱۰-کلیه آهن آلات داخل چاهک بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باید به وسیله ضدزنگ  و در مناطق شرجی از پوشش مناسب اپوکسی پوشانده شود .

۱۲-چنانچه در چاهکهای بتونی مخصوص  بالابرصنعتی یا بالابرخانگی  و آسانسورهای هیدرولیک ، نوارهای  فلزی (band still)  وپلیت سرتاسر  در دیوارها نصب نشده ، باید برای اجرای آهن کشی جهت نصب براکتهای ریل کارسلینک و  درب از رول بلت و نصب ناودانی روی آنها  اقدام شود.

۱۳-مشخصات محل استقرار  لغارها در شناژ یا دیوار برشی ویا اجری (plate) و اندازه آنها توسط شرکت نصاب بالابر و آسانسورهای هیدرولیک و بالابر باید ارائه گردد .

۱۴-فاصله آخرین پلیت ها تا زیر سقف باید  ۵۰cmباشد  ،فواصل عمودی این پلیت ها نسبت به هم نباید بیش از ۱.۵m  الی ۲ باشد اجبارا باید فاصله اولین پلیت ها از کف چاهک یا pit 50cm رعایت شود.

۱۵-اگر دیوارهای چاهک بالابر و آسانسورهای هیدرولیک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا شده  اجرای آهن کشی طبق نقشه های اجرائی شرکت فروشنده  آسانسورو بالابر باید انجام  و با نظارت ندیران فنی شرکت اجراشود .

۱۶-وقتی که که دیوارهای چاهک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده باشد، معمولاً در چهار گوشه کف چاهک بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باbase plate و نصب چهار ستون از نبشی نمره ۱۰۰ mm ، ۱۲ mm و یا ناودانی و نصب کلافهای افقی با فواصل ۲m نسبت به یکدیگر اسکلت بالابر یا اسانسور باربر انجام می شود.

۱۷-محل نصب براکت های ریل کارسلینگ در زمان انجام  دیوارکشی بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باید با ایجاد محفظه و طبق نقشه های  اعلامی شرکت نصاب آسانسورو بالابر  و با نظارت آن انجام گردد.

۱۸-پس از اتمام اسکلت  بالابر و آسانسورهای هیدرولیک و قبل از انجام  دیوارچینی کلیه آهن آلات باید به وسیله رنگ یا اپوکسی رنگ آمیزی و پوشیده شود

۱۹-محل قرار گیری ریل بالابر و آسانسورهای هیدرولیک در داخل چاهک بالابر  به صورت کاملا دقیق  مشخص و نشان شود و بر اساس تیرآهن های جدا کننده در چاهکهای دوبله و در چاهکهای انفرادی طبق فواصل تعیین شده plate گذاری گردد که البته نصب این plat  به دو صورت زیراجام میگردد

الف-قبل از بتون ریزی با آرماتورها نصب گردد .

ب- بعد از بتون ریزی با استفاده از rool bulte و سوراخکاری plate نصب گردد که باعث قطع شدن یا آسیب دیدن آرماتورها نگردد.

۲۰-طرفین دربها باید به  گونه ای طراحی شود که امکان اجرای آنها پس از نصب درب آسانسورو بالابر ها شدنی باشد  ،شرکت فروشنده آسانسورو بالابر باید با توجه به وضعیت موجود نقشه های اجرائی آسانسور  و بالابر را تهیه ابلاغ و با نظارت مهندس ناظر اجرا کند.

۲۱-هنگام احرای لغاز اطراف  دربهای طبقات بر اساس نوع و جهت باز شدن درب طبقه محل نصب دکمه های طبقه با در نظر گرفتن نصب لوله  مخصوص برق  انجام شود. (Electric engineer)

۲۲- لوله خرطومی به قطر ۲۰mm از قسمت بالای حفره تا پشت دیوار از طرف داخل چاهک بالابر نصب گردد.

نکته : ابعاد مذکور بر اساس استاندارد مورد تایید اداره آتش نشانی و ce-ENمی باشد و با توجه به تنوع START PUSHE تغییر ابعاد  مخل نصب آنها  وجود دارد .

۲۳-اگر  نمراتور بالای  سردر دربها نصب می شود پیش بینی محل  آنها باید طبق نقشه شرکت فروشنده بالابربین پله  و آسانسوربین پله بعمل آید همچنین،
محل ایجاد حفره های  شستی احضار طبقات درآسانسورو بالابر های خانگی در طبقه همکف و طبقات دیگر با فاصله۱۲۰cm  از کف تمام شده پیش بینی شود.

۲۴-اگر  درب بالابر و آسانسورهای هیدرولیک بالابر راست بازشو باشد این مکانها  باید در سمت چپ ایجاد گردد.

۲۵-پس از نصب دربهای طبقات بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باید لغازهای طرفین و پوشش بالای دربها انجام شود و پس از دیوارچینی از قسمت داخل چاهک باید اندود انجام و دقت شود  که این عملیات نباید از سطح لبه فریم دربها تجاوز کند و حداکثر برابر  لبه فریم دربهای بالابر یا اسانسور  باشد  در قسمت خارجی دیوار بلا مانع میباشد.

۲۶-سنگ کاری کف  مقابل دربهای بالابر و آسانسورهای هیدرولیک و بالابر های آپارتمانی(hom lift)   باید  پس از نصب دربها انجام شود  که شیب  مثبت نسبت به سفت دربها انجام گیرد زیرا در هنگام شت و شو آب به داخل چاهک اسانسور و بالابرهای هیدرولیک وارد نشود و خسارت به قطعات برقی وارد نماید ،پس ضرورت دارد این بخش از کار قبلاً انجام نشود.

۲۷-ارتفاع از کف تمام شده اولین توقف آسانسوربین پله یا بالابر خانگی  تا کف چاهک در آسانسورهای کششی ۱۵۰CM باشد

۲۸-در بالابرهای صنعتی  تناژ بالا و کارخانه ای بار بر باید اطلاعات جداگانه از شرکت نسب به کاربری بالابر صنعتی  گرفته شود.

۲۹-ضخامت بتون کف چاهک بالابرو آسانسورهای هیدرولیک بالابر معمولاً ۲۰ ساتیمتر است

۳۰-برای جلوگیری از نشت آب به داخل چاله آسانسوریا بالابر عایق کاری  آن از اهمیت زیادی دارد.

۳۱-با توجه به اینکه سکوی ضربه گیر زیر کابین آسانسورو بالابر باید در کف چاهک مستقر گردد ، اجرای سکوها به صورت زیر امکانپذیر می باشد:

الف)  قابل جا به جایی یا portable بر اساس اندازه های شرکت  فروش  بالابر بر روی پلیت مذکور .

ب) سکوی بتون آرمه ، که این نوع سکو باید در زمان اجرای بتون ریزی کف طبق نقشه های نصاب آسانسور و بالابر بین وسط پله  نصب گردد و پس از راه اندازی آسانسور  و بالابر با ارتفاع تعیین شده بتون ریزی گردد

ج) نقشه  سکوها توسط فروشنده بالابر باید ارائه نماید

د) مناسب با  ظرفیت آسانسوریا بالابر معمولاً برای کابین یک و یا دو عدد سکو پیش بینی میگردد که این سکوها بستگی به نقشه شرکت فروش و ساهزنده  آسانسور بین پلکان یا بالابر به نسبت فضای محل نصب بالابر دارد .

ه) در شروع پروژه  فروش و ساخت  و نصب بالابر و اسانسور خانگی استفاده از علامت هشدار در مقابل درب های طبقه  ضروری و اجباری است .

۳۲-ابعاد چاهک بالابر بین پلکان ها  و اسانسور  بین پله ها پس از شاقول ریسمانی یا لیزری چهارگوشه تعیین میگردد، پس هرگز از اندازه گیری در یک طبقه و ایستگاه  استفاده نگردد در این بخش پیمانکار ساختمانی باید متعهد به ارائه ابعاد مورد نظر به صورت شاقول شده و ارایه خط میزان از ستونها باشد  چون بسیاری از مشکلات  به علت پیچیدیگی چشم پله ها و ارتفاع نا مساوی سقف تا کف طبقات در این مقطع به وجود می آید .

۳۳-زمان لازم انجام چاهک بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر بین پله ها  حداقل ۱۵روز کاری  می باشد و قبل آن کارفرما باید کارگاه نصب را از جهت آماده نماید و ابتدا تجهیز کارگاه الزامی میباشد.

۳۴-پس از نصب درب های بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر در طبقه ها فواصل عمودی بین دربها نباید عمق ویا بیرون آمدگی داشته باشد

۳۵-اگر در چاهک ها بیش از یک بالابر به صورت مشترک وجود داشته باشد در قسمت پائین چاه بالابر باید دیواره مخصوص تفکیک  تعبیه و پیش بینی  شود.

۳۶-اجرای چاه ارت و نصب سیم ارت  در چاهک و داخل موتورخانه و اسکلت  بالابر اجبارا باید انجام پذیرد و یا از ارت اصلی پس از تست سلامت استفاده  گردد.

۳۷-جریان برق تک فاز ۲۵ A و سه فاز با آمپراژ برای نوع بالابر و اسانسور های  کوچک و بین پلکان تعیین شده در محدوده چاهک و اطاق موتورخانه بالابر باید وجود داشته باشد .

۳۸- ترجیحا باید برق سه فاز طبق مشخصات نصاب بالابر باید در موتورخانه وجود داشته باشد و  اجرای کابل کشی از LPS تا اطاق موتورخانه بالابر جهت انتقال برق بالابر باید انجام شود .

۳۹- در فواصل معمولی از کابل  ۵*۱۰ NYY استفاده شود .برای بالابرهای بین پله با فاصله کم۵*۲.۵ هم کافی است.

۴۰-در صورتیکه مسیر کابل کشی طولانی است میزان افت ولتاژ سایز کابل طبق جدول EN تعیین میگردد .

۴۱-تابلو برق سه فازجهت هر دستگاه بالابر در اطاقک موتورخانه تهیه شود و کابل بالابر ,وسط پله و یا بالابرهای  صنعتی کارخانه باید به این تابلو برق وصل  گردد .

۴۲-در ساختمان های مسکونی و ساختمان ها تجاری کلید قطع کن و کلید  محافظ جان  باید نصب گردد ،

۴۳-کلید اصلی موتورخانه بالابرو اسانسور های هیدرولیک  نباید تغذیه مدارهای زیر را قطع نماید :

روشنائی و تهویه کابین  .

پریز نصب شده بر روی سقف و رویزیون کابین .

روشنائی موتورخانه و محوطه موتوربالابر و پمپ جهت تعمیر.

پریز موتورخانه و روی کابین اگر دارد .

روشنائی  داخل کابین چاهک بالابر و آسانسور هیدرولیک نصب شده   .

زنگ هشدار  زنگ خطر داخل کابین واسانسورهای هیدرولیک  .

کلید اصلی موتورخانه آسانسور هیدرولیک حتما به آسانی و به سرعت قابل دسترسی باشد .

. تجهیزات لازم جهت تابلو برق سه فاز جهت آسانسورهای هیدرولیک  وبالابر.

سه عدد فیوز ۲۵ A برای بالابر و اسانسورهیدرولیک  سه عدد فیوز ۳۵Aبرای آسانسور هیدرولیک  صنعتی و باری.

چراغ سیگنال برای همه آسانسورهای هیدرولیک و بالابرها .

برق تغذیه  باید با کلیدگردان باشد .

پیچ  و شمش ارت نصب گردد .

۴۴-برچسب علامت هشدار برق گرفتگی  روی تابلو بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر الصاق با فونت فارسی  و چهار پرچ شود ودر زیر هر کلید توضیح فارسی نوشته شود .

۴۵-موتورخانه آسانسور هیدرولیک  و بالابر های بین پله  ومقرارت آن :
سیستم محرکه و تجهیزات برقی مربوط به آسانسور هیدرولیک  و بالابرباید در اطاقی با دیوارهای محکم و دارای سقف و درب و پنجره  باقفل باشد.

۴۶-تردد به موتورخانه بالابرها ی صنعتی با ولتاز بالا تحت هر شرایطی با ایمنی کافی و بدون نیاز به داخل شدن در محوطه های افراد فراهم باشد .

۴۷-کف موتورخانه  بالابرها باید از مواد عیر رسانا و  غیر لغزنده ساخته شده باشد .

۴۸-ابعاد موتورخانه باید اجازه دسترسی آسان به تجهیزات داخل آن را بدهد و روبری تابلو ها حد اقل۷۰سانتیمر بدون مانع باشد.

۴۹-تردد  به طرف موتورخانه دارای راه پله مناسب  و نور کافی باشد  و باید درب موتورخانه بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر مناسب عبور نفرو بازشو درب به طرف داخل نباشد .

۵۰-دیواره چاهک آسانسورو  بالابرهای بین پله  نسوز غیر دودزا و در مقابل نیروی عمودی ۲۰۰۰ N بدون ایجاد تغییر شکل دائمی باشد و

نصب کپسول آتش نشانی در موتورخانه بالابر و آسانسور هیدرولیک  و در محلی مناسب ضروری می باشد در تمام فصول سال  ضروری است

دمای موتورخانه  بین ۲۰ + تا ۴۰ + درجه سانتیگراد نگه داشته شود.

 واطاق موتورخانه بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر باید مجهز به روشنائی الکتریکی دائم باشد.

 همچنین برای تهویه موتورخانه بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر نصب هواکش انجام شود ,  وجهت تنظیم دما از سرد کننده ها ئ گرم کننده های تاسیساتی استفاده نمود.در مورد اسانسورهای خیدرولیک و بالابرها تغییر دما حرکت سیال را دچار اشکال مینماید.

 بدیهی است جهت عبور سیم کشی و کابلهای مربوط به تجهیزات بالابر و آسانسورهای هیدرولیک باربر در کف موتورخانه یا از چشم پله از کانال فلزی استفاده شود، بالابر هایی که به صورت دوبله و در یک چاهک مشترک نصب می شوند باید جهت جابجائی و حمل لوازم بالابر وبرای آسانسورهای هیدرولیک باربر  که در محل های پرخطر قرار دارند اقدام به ایجاد دریچه  حمل قطعات و یا نجات  مسافران اقدام نمایند.

 نوشته اصفهان بالابر (نشر  مطلب جهت استفاده همکاران عزیز و خوانندگان محترم باذکر منبع بلا مانع میباشد)

WWW.ESFAHANBALABAR.COM

 موارد قبل از نصب بالابر، نکات خرید بالابر، آماده سازی محل نصب بالابر،شرایط خرید هوم لیفت،انجام موارد قبل از خرید بالابر، نکات فروش بالابر هیدرولیکی،بالابرهیدرولیکی چیست؟،فرق بالابر هیدرولیکی ، مشخصات بالابر هیدرولیکی، مشخصات هوم لیفت، بالابر هیدرولیکم خوب ؟،نحوه نصب بالابر،نحوه ساخت، نحوه نصب بالابر،روش نصب بالابر،روش ساخت، روش ساخت،موارد استفاده بالابر، تخریب محل نصب بالابر، آیا،برای نصب بالابر، برای ساخت بالابر، برای بستن قرارداد بالابر، بالابرچه نکاتی را در نظر بگیریم؟،بهترین سازنده بالابر هیدرئلیک کیست؟بهترین برند بالابر اصفهان بالابر، معتبر ترین فروشنده بالابر، باسابقه ترین فروشنده بالابر، سازدنده با سابقه بالابر هیدرولیک، بالابر های سنگین،ساخت بالابر هیدرولیکی،از کجا بالابر بخریم؟،شرکت معتبر، شرکت خوش نام، بهترین،بالابر هیدرولیک،هوم لیفت،

ساخت بالابر هیدرولیک کارخانجات

 

8 پاسخ

  1. سلام خانم مینو ، جهت اخذ مجوز بالابر های هیدرولیک خانگی یا مینی اسانسور های هوم لیفت، اولین شرط مکاتبه با شهرداری منطقه وتنظیم درخواست نصب اسانسور میباشد ،سپس خرید دستگاه اسانسور یا هوم لیفت هیدرولیک ،از شرکت دارای مجوز از وزارت صنایع ، اخذ رضایت محضری کلیه مالکین ساختمان ، تهیه نقشه های اجرایی توسط شرکت فروشنده و نصاب و به تایید رساندن سازمان نظام مهندسی ، ثبت در سامانه اداره استاندارد و درخواست بازرسی ،به تایید رساندن دستگاه طبق استاندارد، تایید مهندس ساختمان اگر ارتباط با ایشان ممکن نبود قرارداد با ناظر معرفی شده از نظام و پرداخت ماده ۱۰۰ میباشد.که کلیه موارد توسط شرکت های معتبر انجام و پیگیری میشود.
   پاینده باشید.
   اصفهان بالابر

 1. سلام
  ماده ۱۰۰ چقدر میشه که میگید؟ از شرایط تایید بالابر همون ماده ۱۰۰ هم هست؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟ ما رفتیم واسه نصب آسانسور ر در اصفهان گفتن رضایتنامه مالکین را ببرید محضر آیا اجباریه چون نمیان

  1. با سلام و احترام
   هر منطقه ای فرق میکنه با مراجعه به شهرداری منطقه میتونید جریمه ها رو سوال بفرمایید.
   بله رضایتنامه مالکین اجباریه چون میتونن حتی عملیات نصب را متوقف کنن.
   پاینده باشید.
   اصفهان بالابر

  1. با سلام و احترام
   ۳۶ سانتیمتر کمه ولی با ترفند های میشه کمی زیادش کرد.اونموقع شدنیه چون ۱۲۵ سانتیمتر رو دارید شدنیه. جهت اطلاعات بیشتر با شماره کارشناسان در صفخه تماس با ما صحبت بفرمایید و سپس در صفخه اصلی سایت ،محاسبه قیمت فرم را پرکنید .
   پاینده باشید.
   اصفهان بالابر

 2. سلام عرض ادب
  نمونه های اجرایی بالابر بین پله نصب شده در اصفهان رو چجوری میتونم ببینم؟

  1. با سلام و احترام
   با کارشناسان در صفحه تماس با ما در واتس اپ یا ایتا یا تلگرام صحبت بفرمایید.
   پاینده باشید
   اصفهان بالابر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم محاسبه قیمت